Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Logo Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 11, tel. 14 674 20 10

e-mail: szkolaszynwald@sp1szyn.pl

NOWY SPRZĘT MULTIMEDIALNY

W tym roku uczniowie i nauczyciele naszej szkoły będą mogli jeszcze lepiej wykorzystywać na zajęciach sprzęt multimedialny do nauki i zabawy. Dzięki pozyskanemu przez Gminę Skrzyszów dofinansowaniu w ramach Grantu nr 1 pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 szkoła pozyskała dwie tablice interaktywne dotykowe wraz z projektorami, nowy laptop i programy Microsoft Office. Sprzęt trafił do pracowni językowej i sali edukacji wczesnoszkolnej. Celem zadania grantowego było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych instytucji w narzędzia do nauki zdalnej. Projekt pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant Nr 1 stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczność podjęcia działań w zakresie pomocy szkołom w walce z zagrożeniami i skutkami pandemii Covid-19.

Plakat Rozmiar pliku: 81,82 KB Typ pliku: application/pdf