Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Logo Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 11, tel. 14 674 20 10

e-mail: szkolaszynwald@sp1szyn.pl

Oferta szkoły

PROGRAM "SUPER_KODERZY"

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Szynwałdzie znalazła się w gronie 140 szkół z całej Polski, które w roku szkolnym 2022/2023 biorą udział programie edukacyjnym Fundacji Orange - #SuperKoderzy. Placówka otrzymała grant w wysokości 3000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki edukacyjnej. Podczas spotkań przyszli #SuperKoderzy będą uczyć się programowania w praktyce i pogłębią wiedzę z zakresu informatyki i matematyki. Rozwiną też kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i współpracy w zespole. Kto wie, czy w młodych programistach nie obudzą się przyszłe zainteresowania zawodowe? Programista to przecież zawód przyszłości. #Superkoderzy z Szynwałdu będą uczestniczyć w ścieżce tematycznej „Robo - matematycy”. Stworzą grę planszową w rozmiarze maxi, w której zakodują zadania matematyczne. Lekcje będą zawierały elementy grywalizacji, uczniowie będą pracować w grupach i przygotowywać dla siebie nawzajem zadania. W grach wezmą udział także roboty… w charakterze ekspertów rozstrzygających poprawność wykonanych zadań. Koordynatorami projektu na terenie szkoły są: p. Edyta Piotrowska i p. Agnieszka Korus. Program #SuperKoderzy realizowany jest przy wsparciu Fundacji Orange”.

"SUPER_KODERZY" - KONTYNUACJA

W roku szkolnym 2023/2024 kontynować będzie program pod patronatem FUNDACJI ORANGE. W rok bieżącym uczniowie klas VII i VIII realizować będą ścieżkę edukacyjną "Mistrzowie internetu". Koordynatorami projektu na terenie szkoły są: p. Edyta Piotrowska i p. Lucyna Stec.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

#Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Podjęte w szkole działania:

  • wybór sprzętu, pomocy do realizacji zadań na każdym etapie nauczania;
  • rejestracja sprzętu i przydział do poszczególnych sal;
  • wykorzystanie sprzętu na lekcjach, zajęciach śietlicy oraz zajęć pozalekcyjnych;
  • dokmentacja działań oraz umieszczanie wybranych relacji na stronach szkoły i w mediach społecznościowych.