Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Logo Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 11, tel. 14 674 20 10

e-mail: szkolaszynwald@sp1szyn.pl

Logopeda

LOGOPEDA SZKOLNY: Agnieszka Szwalec - Czarniklogop.jpg

Godziny pracy: 8.00 - 14.00 /zgodnie z harmonogramem rozdanym dzieciom i rodzicom/.

NASZ LOGOPEDA:

  • przeprowadza badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
  • dokonuje diagnozy logopedycznej;
  • udziela pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się;
  • prowadzi terapię logopedyczną indywidualną i grupową;
  • organizuje i prowadzi różne formy pomocy dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej; 
  • wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.