Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Logo Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 11, tel. 14 674 20 10

e-mail: szkolaszynwald@sp1szyn.pl

Oddziały przedszkolne

Szkoła Podstawowa rozpoczyna pracę z dziećmi 6-letnimi w oddziałach przedszkolnych.

Wychowawcy oddziałów:

0 A - Martyna Stańczyk

0 B - Beata Bendzera

W grupach tych prowadzone są zajęcia z religii, języka angielskiego oraz rytmika. Uczniowie mogą również korzystać ze świetlicy szkolnej, stołówki, biblioteki, sali gimnastycznej oraz zajęć dodatkowych odpłatnych realizowanych na terenie szkoły.