Przejdź do treści strony Przejdź do stopki
Logo Szkoła Podstawowa w Szynwałdzie

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Armii Krajowej w Szynwałdzie

33-158 Szynwałd 11, tel. 14 674 20 10

e-mail: szkolaszynwald@sp1szyn.pl

Historia szkoły

W roku szkolnym 1945/46 w powiecie tarnowskim nie było jeszcze ustabilizowanej sieci bazy szkolnej. Szkoły powszechne w Szynwałdzie rozpoczęły pracę początkiem lutego 1945 r. w bardzo trudnych warunkach, będących wynikiem niszczycielskiej działalności okupanta hitlerowskiego.

Warunki lokalowe zarówno Szkoły Podstawowej nr 1 jak i nr 2 pogarszał fakt zwiększającej się liczby dzieci i oddziałów szkolnych.

Szkoła SzynwałdLiczba pomieszczeń szkolnych na skutek działań wojennych była tak mała, że w roku 1951 zdecydowano się na oddanie do dyspozycji szkoły starego dworku, zdewastowanego przez okupanta. Budynek ten przez szereg lat był "zastępczą" siedzibą Szkoły.

We wsi od roku 1947 działał 14-osobowy Komitet Budowy Szkoły w Szynwałdzie. Mimo że dokonano szeregu formalności, do rozpoczęcia budowy nie doszło. Sytuacja uległa niewielkiej poprawie, gdy w lutym 1962 r. szkoła wydzierżawiła 3 sale w budynku parafialnym. Następnie przybyły dwie sale lekcyjne znajdujące się w nowowybudowanym Domu Nauczyciela.

W latach 1977/78 szkoła wzbogaciła się o jeszcze jeden budynek po Gromadzkiej Radzie Narodowej. 30 maja 1982 r. dokonano aktu wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego budynku szkolnego oraz odsłonięto tablicę pamiątkową.

Budynek szkoły w SzynwałdzieWe wrześniu tego samego roku w budynku Remizy Strażackiej przystosowano do potrzeb dydaktycznych całe piętro. Równocześnie dzięki staraniom Komitetu Budowy Szkoły w składzie: Wł. Śrutek, J.Gębica, A.Iwan, I.Kantor , W.Jop ( I Komitet ), oraz Cz.Micek, J.Paluch, Wł.Śrutek, S.Chrostek, S.Stańczyk ( II Komitet ) ruszyła budowa nowego budynku szkolnego.

Wreszcie po czterech latach budowy, wielu trudach związanych z dostępem do materiałów, 31 sierpnia 1986 roku oddano do użytku nowy, duży obiekt oświatowy - budynek SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 1 w Szynwałdzie.

sztandar szkołyW roku 1999 reforma szkolnictwa w Polsce objęła również oświatę w Szynwałdzie. Wprowadzono w życie nowy etap edukacyjny: gimnazjum.

Przy szkole podstawowej (6-letniej)zaczęło funkcjonować 3-letnie gimnazjum. Szkoła zyskała nową formę organizacyjną: Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie.

tablicaW latach 2000-2007 nasza szkoła zmieniła swoje oblicze. Dzięki staraniom pani dyrektor mgr Stanisławie Siemek oraz przychylności pana wójta inż. Józefa Gądka wykonano gruntowny remont budynku.

Szkoła została wyposażona w nowoczesny sprzęt gospodarczo - kuchenny, odnowiono stołówkę szkolną, wymieniono w całym obiekcie stolarkę okienną, wyremontowano salę gimnastyczną, odmalowano klasy, systematycznie wymienia się w poszczególnych salach meble oraz ławki. W 2006 roku biblioteka szkolna otrzymała 4 komputery z dostępem do internetu, które są dostępne w czytelni.

W roku 2007 w naszej szkole powstała druga pracownia komputerowa, wyposażona w nowe komputery połączone w sieć szkolną z pełnym orogramowaniem, laptop oraz rzutnik niezbędny do prowadzenia ciekawych zajęć. Pracownia ta posiada również skaner i drukarke laserową.

W roku 2015 dzięki przychylności pana wójta mgr Marcina  Kiwiora nasza szkoła została wzbogacona o informatyczną pracownię multimedialną. Pracownia posiada 12 uczniowskich i 1 nauczycielski laptop. Całe wyposażenie umieszczone jest w mobilnej szafie z dostępem do prądu, dzięki czemu możliwe jest ładowanie baterii laptopów w czasie wolnym od zajęć. Pracownia mobilna służy uczniom na terenie całej szkoły podczas różnorodnych zajęć.

W grudniu 2015 roku wprowadzono nowelizacje ustawy z 2013 r. dotyczącej  6 – latków  w szkole. W myśl przepisów, obowiązek szkolny obejmuje dzieci  od   7 roku życia z prawem do rozpoczęcia edukacji szkolnej od  6 roku życia.

Na mocy Ustawy o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty z 2016 roku wprowadzono reformę edukacji, która ma charakter ewolucyjny. Zmiany zapoczątkowane zostały w roku szkolnym 2017/2018 a zakończą się w r. szk. 2022/2023. Od 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym gimnazjum nie będzie  już funkcjonować. Nowy system wprowadził  8 – letnią szkołę podstawową zatem 1 września 2017 r. uczniowie  kończący w r. szkolnym 2016/2017 klasę szóstą szkoły podstawowej stali się uczniami klas siódmych.

 Nasza szkoła powróciła z dniem 1 września 2017 r . do nazwy  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej.

W czerwcu 2019 roku wygasła struktura 3-letniego gimnazjum - naszą szkołę opuścił ostatni rocznik gimnazjalistów. W tym roku również do szkół średnich odszedł pierwszy rocznik ósmoklasistów.

Od 2 września 2019 roku dyrektorem szkoły została pani mgr Edyta Piotrowska.

Na funkcję wicedyrektora powołana została pani mgr Ewelina Wójtowicz.

Kolejni dyrektorzy szkoły w Szynwałdzie

 • Władysław STAŃCZYK
 • s. Karolina DEC
 • Zofia DRZEWIECKA
 • Stanisław TARCZOŃ
 • Józef CHODZICKI
 • Marian URYGA
 • Józef BARWACZ
 • Stanisław LIS
 • Wanda HARASIUK
 • Stanisława SIEMEK
 • Edyta PIOTROWSKA  (obecny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie)